DTSO Haber'de Ara

Kalite Politikamız

8 Şubat 2019 Sayfalar

Yasa ve standartlarımızda tanımlanan yükümlülüklerimiz ve vizyonumuz gereği kalite politikalarımız şunlardır.


·         Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir organizasyon kurmak.
·         Kabul edilebilecek en üst düzeyde bir hizmet standardı sunmak.
·         Çalışanlarımızın en büyük değer olarak kabul ederek çalışanlarımızı sisteme katacak mekanizmaları kurmak. Personelimizin gelişmesini sürekli kılmak amacıyla faaliyetler düzenlemek ve katılımlarını sağlamak.
·         Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın gelişmesine katkı sağlayacak aktivite geliştirmek.
·         Teknolojimizi sürekli olarak yenilemek ve üyelerimize en güncel teknoloji ile hizmet sunmak.
·         Yasalar çerçevesinde üyelerimizin memnuniyetini ve beklentilerini her şeyin üzerinde tutmak ve bu memnuniyet derecesini sürekli izlemek ve sorgulamak.
·         Tüm dinamiklerimizi harekete geçirmek için ar-ge temelli olarak   yaklaşımlar ve projeller  geliştirmek.
Değişime karşı açık olmak ve kendimizi ve kurumumuzu sürekli geliştirmek.


MİSYONUMUZ


Kurumsal Kapasite, profesyonel çalışma ve kaliteli hizmet sunumu ile ilimizde ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişimi, meslek ahlakını koruyarak her türlü mesleki faaliyetin gelişimi, ilgili mevzuat kapsamında üyelerimize yönelik hizmet sunumunun ve memnuniyetinin sağlanmasıdır.


VİZYONUMUZ


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Olarak Vizyonumuz,
İlimizin ve bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik olarak büyümesini sağlayan lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;  Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak, tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Odamıza kazandırmak, Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak Odamız hedeflerine katkımızı sürdürmek.


MALİ POLİTİKAMIZ


DTSO, ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanı içindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali güce sahip olarak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, gelir gider dengesi içinde mali itibarı olan sürdürülebilir bir yapıda hizmetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.


HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ


Diyarbakır’ın Ticaret ve Sanayisine yüksek katkıyı vermek için üyelerimiz İle İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.


BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ


Bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak, üyelerimizin hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmaları noktasında Odamızda bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak oluşabilecek risklere karşı önlem almak, bu alanda güncel gelişmeleri sürekli takip etmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak kalıcı hedeflerimizdendir.


E-Belge Hizmetleri
MERSİS
KVKK
5,321
Aktif Üye
Whatsapp Hattı
Telefon E-posta WhatsApp İletişim
Chat