DTSO Haber'de Ara

Etik Değerlerimiz

8 Şubat 2019 Sayfalar

Son yıllarda iş etiği ve iş ahlakı kavramlarının, iş yaşamında ve uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerde önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle anılan kavramların iş yaşamına etkisi, performans ve rekabet gibi konularla olan ilişkileri de öne çıkmaktadır.


Etik değerlerin toplumun refaha ulaşması ve çağdaş yaşamda mükemmeliyete ulaşmanın sürekli bir arayış olduğunun bilinci çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Odamız,  tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan köklü bir kuruluş olup, etik kuralları kendi kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.


Odamızın; tüm paydaşları ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır.


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.


AMAÇ VE KAPSAM


Etik; doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.


Etik kurallar günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun davranış standartlarımızı yansıtır. Etik kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma şeklimizin bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder.


DTSO etik kuralları, Oda adına görev yapan tüm çalışanları, organlara seçilmiş üyeleri ve DTSO’yu temsil edenleri kapsar.


DTSO Etik kurallarının oluşturulmasının amacı; Oda adına görev yapan tüm çalışanların, organlara seçilmiş üyelerin ve DTSO’yu temsil edenlerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarının belirlenmesi, uygulanmasında yardımcı olunması ve olası çıkar çatışmalarının önlenmesidir.


ETİK KURALLARIMIZ


DTSO çalışanları, organ üyeleri, DTSO’yu temsil edenler,  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.


1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK


Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.


2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN


İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.


3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI


Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.


4- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI


Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.


5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI


Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.


6- SORUMLULUK


Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.


7- FIRSAT EŞİTLİĞİ


Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.   


8- POZİTİF YAKLAŞIM


Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir. 


9- GİZLİLİK


Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.


10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK


Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

E-Belge Hizmetleri
MERSİS
KVKK
5,321
Aktif Üye
Whatsapp Hattı
Telefon E-posta WhatsApp İletişim
Chat